Enmar Mühendislik tasarım, mühendislik ve danışmanlık alanlarının hemen her dalında uzmanlaşmıştır. Altına imza attığımız her proje geniş açılı perspektifimizi ve müşterilerimize özel yaklaşımımızı yansıtmaktadır. Geniş kapsamlı hizmet potansiyelimiz portföyümüzün yapıtaşıdır. Anahtar teslim bir projede başlangıç aşamasından itibaren tüm detayları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sonlandırıyoruz.

Enmar Mühendislik büyük veya küçük her çeşit projenin altından kalkacak kapasitede, tasarım, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Enmar Mühendislik çeşitli tasarım hizmetlerini tek çatı altına toplamaktadır: Havalimanları, Veri Merkezleri, Karma Projeler, Alışveriş Merkezleri ve İş Merkezleri, Finans Merkezleri, Sosyal Binalar, Sağlık Tesisleri, Oteller ve Konutlar, Spor Kompleksleri, Kentsel Tasarım ve Planlama, Endüstriyel Tesisler, Telekomünikasyon, Eğitim Kurumları, Mağazalar ve Restoranlar.

Enmar Mühendislik tüm disiplinlerle entegrasyon, enerji ve maliyette verimlilik, uzun vadeli öngörüler ve sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır. Her proje için anahtar teslim çözümlerle pratik mühendislik anlayışını uygulamaktadır. Sektördeki geniş tecrübesine dayanarak ürettiği çözümlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasına özen göstermektedir.

Enmar Mühendislik mekanik sistem tasarım ve mühendislik hizmetlerini her zaman elektrik tasarım hizmetlerine entegre ederek çalışmıştır. Enmar Mühendislik sektördeki 20 yıldan fazla tecrübesiyle, elektrik ve mekanik mühendislik dallarına bir bütünün tamamlayıcı parçaları şeklinde yaklaşmıştır. Diğer tüm disiplinlerle entegrasyon istikrarlı bir bina tasarım sisteminin ana kriteridir, bu da konuya bakışımızdaki temel noktayı oluşturur. 

Aydınlatma tasarımı teknik bir konu olması yanı sıra insan bazlıdır. Bu da enerji verimliliği, uluslararası normlara göre hesaplar, özel uygulamalar ve gereklilikler için doğruluk ve hassaslık, aynı zamanda da estetiğin peşinde olmak demektir.

Aydınlatmanın güncel hayatı etkilediği bilinen bir konudur, burada en büyük rol aydınlatma tasarımında belirleyici olanlardan biri aydınlatma seviyesi hesaplarıdır. Aydınlatma tasarımı aynı zamanda doğal aydınlatmayı en verimli şekilde kullanmayı, görsel konforu öncelik yapmayı da içerir. İç aydınlatma, acil aydınlatma, cephe aydınlatması, yol aydınlatması vb. hesapları ve buna bağlı aydınlatma yerleşimleri sıkı çalışmayla ve projeyi iyi inceleyerek sağlanmaktadır. Aydınlatma tasarım grubumuz DIALux, DIALux evo vb. eşdeğer programları kullanarak en iyi sonuçlara ve en iyi yerleşim çözümlerine ulaşmaktadır.

Teknoloji ilerledikçe bina tasarım ve yönetim sistemleri de gelişmekte ve daha entegre hale gelmektedir. Bir binayı oluşturan birçok sistem, bu sistemleri kontrol etmek için de birçok farklı nokta vardır. Ancak akıllı bir binada HVAC, aydınlatma, enerji, kapalı devre kameralar vb. birbirinden farklı sistemler otomasyon sistemiyle bir arada çalışabilmektedir. Bina Yönetim Sistemleri (BMS) tüm bu sistemleri bir yazılım ve bilgisayar sistemi aracılığıyla kontrol eder, izler, koordine eder ve birbirleriyle haberleştirir. Bu sistem için KNX, DALI, BACnet gibi belirtilen özellikleri merkezileştiren ve uygulanabilir kılan protokoller vardır.

Otomasyon sistemleri sürdürülebilir ve verimli bir çevrenin temelidir. Enmar Mühendislik bu konuya özel oluşturulan bir takımla projelerde BMS ilkelerini uygulamakta ve sistem ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bilgi transferi ve depolaması, bilgiye hızlı ulaşma, kolay iletişim günümüz dünyasının artan ihtiyaçlarıdır. Bu hedeflere sağlam bir altyapı sayesinde ulaşılabilir. En iyi çözümleri ve sağlam altyapıyı elde etmek için elektrik ve mekanik sistemlerle koordineli çalışmak büyük önem taşır.

Enmar Mühendislik teknoloji sistemleri tasarım hizmetlerini alçak gerilim sistemleri kapsamında sağlamaktadır. Enmar Mühendislik bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri data ve ses kablolaması, fiber optik, güvenlik sistemleri (CCTV, kartlı geçiş kontrolü), audio/visual sistemler, SCADA sistemi vb. çalışmalarını içermektedir.

Sürdürülebilir çevre yaratmak, yeşil binalar tasarlamak bizim için müşteri talebinden daha fazlasını ifade eder. Enmar Mühendislik sürdürülebilirliğe şimdi ve gelecekte dünyamıza karşı bir sorumluluk olarak bakmaktadır.

Sürdürülebilir tasarım müşteri, danışman, mimar ve tasarımcıların koordinasyon içinde projeyi incelemesiyle, gereklilikleri saptamasıyla ve projeye özel çözümler bulmasıyla sağlanmaktadır. Enerji verimliliği, elektrik ve mekanik sistemlerle işbirliği, eğer varsa yenilebilir enerji kaynaklarının dahil edilmesi gibi sürdürülebilirliği etkileyen konular göz önüne alınmaktadır.

Geniş portföyümüzde LEED sertifikasıyla ödüllendirilmiş birçok projemiz bulunmaktadır. Bu projelerde en iyi sonuçlara ulaşmak ve sertifika gerekliliklerini sağlayabilmek için proje ekipleriyle sıkı çalışmalar yürütülmektedir.

Değerlendirme ve analiz master plan çalışmalarının temel taşlarıdır. Master plan uzun dönemli öngörüleri gerektirir, bu konu da detaylı bir saha incelemesini baz alır. Saha ve bina altyapı değerlendirmeleri proje süresi boyunca tüm sistemleri yönlendirir ve destekler. Etkili bir master plan çalışması kendisine bağlı diğer sistemlerin yükünü azaltır. Eğer sistemde yeni güç talepleri ortaya çıkarsa saha altyapısı bu güç ihtiyaçlarını karşılayabilir yapıda olmalıdır ve aynı zamanda var olan sistemin herhangi bir problem olmadan çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

Enmar Mühendislik büyük veya küçük ölçekli çeşitli kentsel tasarım ve planlama projeleri üzerinde çalışmıştır. Master plan çalışmalarının projenin başlama noktası olduğunun ve koordineli bir çalışma sayesinde sonuca ulaştığının bilincinde olmuştur.

Yenilenebilir enerji sürdürülebilir çevre oluşturmak için gerekli en önemli konulardan biridir. Aynı zamanda adı temiz enerji olarak da geçmektedir ve karbon salınımına sebep olmamaktadır. Yenilenebilir enerji kullanmak fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacağı gibi çevre dostu çözümlerin kullanımını arttıracaktır.

Projeye en iyi yenilenebilir çözümü uygulamak yerel kaynakları inceleme, fizibilite çalışmaları ve projenin tipine göre yapılacak bir ön çalışmayla sağlanabilir. Yenilenebilir enerji üretimi sahada gerçekleştiğinden, yerel kaynaklar projeye yatırım yapılan maliyeti karşılamada ve kâra geçilebilmesini sağlama konusunda belirleyici konumdadır. Bununla birlikte finansman, yerel yönetmeliklere uygunluk da belirleyici faktörlerdir. Entegre bir sistem için yenilenebilir enerji çözümleri tüm sistemlerle uyumlu olmalıdır.

Test ve devreye alma proje çalışmaları bittikten sonra başlamaktadır, tesisin işletme durumuna geçmeden önceki son kontrolleridir. Bu aşamada tesisteki sistemler fonksiyonel ve performans testlerine tabi tutulmaktadır. Bunun sonucunda sistem elemanlarının beraber sorunsuz şekilde çalışacağı ve işlevsel hale getirilmeye hazır olduğu doğrulanmış olur. Sistemlerin test edilmesi, sonuçların raporlanması ve tüm sistemin gerektiği gibi çalıştığının kontrolü de sağlanmış olur. Müşteri, üreticiler, yükleniciler bu süreç boyunca sahada hazır bulunurlar. Özellikle generatörler, kesintisiz güç kaynakları, yangın algılama ve alarm sistemi, aydınlatma vb. sistemler kontrollerin odak noktasıdır.

Enmar Mühendislik test ve devreye alma sürecini büyük bir titizlikle takip eder ve yönetir, gereken durumda müdahale edebilmek için sahada hazır bulunmaya özen gösterir.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) projenin 3 boyutlu görünüm, çizim ve proje yönetimi yapılmasını sağlar. BIM sistemi projelere 3D modellemede, değişikliklere adaptasyonda, maliyet düşürme konularında katkı sağlar. Böylece BIM’e bağlı sistemler daha doğru izlenebilmiş olur.

Enmar Mühendislik her zaman sektördeki yenilikleri takip eder. BIM birçok avantajıyla sektör gerekliliği haline gelmiştir, bu sebeple biz de hızla gelişmekte olan 3D modelleme konusundaki ihtiyacı karşılama hedefiyle bu alandaki projeleri başarıyla yürütmekteyiz.

Enmar Mühendislik bir projenin başarıyla tamamlanması için gereken tüm hedeflere ulaşabilmek için proje yönetim hizmetini mühendislik, proje denetimi ve danışmanlık tecrübeleriyle birleştirir. Böylece proje yönetim hizmetini oluşturan tüm faktörleri tek bir çatı altında toplar. Bu faktörler planlama, tasarım yönetimi, tasarım geliştirme hizmetleri, proje maliyeti ve programlama, satın alma, dokuman kontrolü, risk yönetimi, kalite ve yenilik yönetimi, fizibilite, güvenlik, kapasite geliştirme, inşaat yönetimi, test ve devreye almayı içerir.

Enmar Mühendislik konuları her yönüyle ele alarak, projeyle ve ekiple entegre olarak, müşterinin gereksinim ve çıkarlarını öncelik olarak belirleyerek müşterilerine güvenilir bir ortak olmuştur.

Tier sertifikası Veri Merkezlerinde devamlılık ve güvenilirlik konularında dünya genelinde kabul gören standart bir sistem haline gelmiştir. Veri Merkezleri sertifika gerekliliklerini tamamıyla sağladığı durumda bu sertifikayı almaya hak kazanır. Tier sertifikası kendi içinde Tier-1, Tier-2, Tier-3 ve Tier-4 olmak üzere dört alt gruba ayrılır. Tier seviyesi yükseldikçe bir önceki Tier özelliklerinin tümünü kapsar, üzerine ek özellikler gelir. Bu sebeple Tier-4 en yüksek seviyedir, tamamen yedekli ve hata toleranslıdır. Tier-4 bir veri merkezi herhangi bir hata veya beklenmeyen durum olduğunda çalışmaya devam etmektedir.

Enmar Mühendislik özellikle Tier-3 ve Tier-4 sertifikalı birçok proje gerçekleştirmiş ve bu konudaki en önemli firmalardandır. Accredited Tier Designer sertifikası kazanmış geniş bilgi ve tecrübeyle, büyük veya küçük her türlü Veri Merkezi projesinin altından kalkabilmektedir.